Rolf Lekander har passerat drömgränsen

Efter trevligt årsmöte igår fick Rolf Lekander mottaga en specialmedalj, eftersom han passerat drömgränsen 500 poäng i spelarmärket, av vår ordförande Håkan Jalling. Högsta nivån var tidigare 300 poäng och då föräras spelaren guld med lagerkrans.

Spelare som uppnått 300 poäng är: Bengt Wihlborn, 477, Alf Isaxon, 344,5 och Lars Hjort, 320,5.

Här finns hela listan med spelare och poäng sedan 1969


Från vänster Håkan Jalling och Rolf Lekander